Viktig bilserviceinformation

Alla bilverkstäder har idag rätt att serva bilar

EU-kommissionen har beslutat att alla bilverkstäder har rätt att serva bilar, nya som gamla, utan att det skall påverka nybilsgarantier eller andrahandsvärdet. Detta beslut kallas ”gruppundantaget”. Orsaken till beslutet var att ge bilägarna rätt att få service, underhåll och reparationer utförda på sin bil till rätt pris och på den verkstad de själva har valt. Syftet är även att priset på dessa tjänster skall styras av konkurrens, utan att garantier eller andrahandsvärde går förlorat.

Gruppundantaget anger även att alla reservdelar, som håller samma eller högre kvalitet som originalreservdelarna, får kallas originaldelar. Hela Bilen köper sina reservdelar från MECA. De säljer uteslutande delar som håller samma eller högre kvalitet, och betecknas således som originaldelar. Detta innebär att er nybilsgaranti alltid gäller när ni servar bilen hos oss. Att MECA dessutom lämnar tre års garanti på samtliga reservdelar, är en extra bonus som vittnar om MECA:s hängivenhet för kvalitet och långsiktigt tänkande.

Share by: