AC Service

Varmt i bilen?

Vi är certifierad verkstad fö AC, ECC och klima.

AC-kontroll, just nu GRATIS, värde 395:-

AC service i Malmö
AC klima

Kom ihåg, ibland behöver AC:n bara fyllas på med gas, men ofta är det minst lika viktigt att vakuumsuga systemet för att säkerställa att all fukt avlägsnas. Fukt fryser vid kyla och det kan bildas isproppar som spränger och skapar läckor. 


En AC-rengöring om året, för att ta bort allergiframkallande ämnen, mögelsporer och partiklar som kan ge upphov till retningar i luftrören är också att rekommendera.

Vi servar klimatanläggningar i alla typer av fordon.

  Påfyllning av gas: 995:-

AC-rengöring

Tar bort bakterier och mögelsporer som kan ge upphov till allergier och retningar i luftrören. Bra att göra på vid långresor eller om barnen är med i bilen.

595:-
Förvaringskund 495:-

Underhållsservice

För lite gas ger sämre kylförmåga. Dessutom får motorn jobba hårdare, vilket innebär att den drar mer bränsle. Vi tömmer ut alla gammal gas och tar hand om den i miljöanpassade, slutna kärl. Sedan fyller vi på AC-systemet med ny, fräsch gas.

1495:-
Förvaringskund 1395:-

AC-service

Vi tömmer ut den gamla gasen och vakuumsuger systemet, för att även få bort fukt. Detta är viktigt eftersom fukt ökar förekomsten av allergiframkallande ämnen och riskerar att bilda isproppar när kylan kommer. Isproppar i AC-systemet skapar sprickor och därmed läckor. AC:n rengörs så att alla bakterier, mögelsporer och andra allergiframkallande ämnen försvinner. AC-systemet fylls på med ny gas.

2395:-
Förvaringskund 1995:-

Vid trasig AC så tillkommer kostnad för reservdelar och tid för åtgärda felet. HelaBilen använder endast reservdelar av högsta kvalitet, som når upp till ditt fordons luftkonditioneringskrav.

Visste du att bilens AC ingår inte i bilens serviceintervaller. Därmed måste du alltid boka AC-service om filter eller kontroll ska göras. 

En väl fungerande klimatanläggning ger dig:

- En skön temperatur i bilen, året runt
- En trafiksäker körning, då den snabbt tar bort imma, både vid kyla och regn.
- Ren luft, speciellt bra för dig som kör med barn i bilen
    Fråga oss
    Share by: